RNA sequences with modifications

Showing 10 sequences.

       10|    20|    30|    40|     50|    60|    70|        80|                    90|       100|   110|   120|    130|   140|           150|   160|    170|   180|        190|         200|     210|                                                                                      220|   230|   240|   250|     260|   270|   280|    290|   300|   310|   320|   330|   340|   350|   360|   370|   380|   390|   400|   410|   420|   430|          440|   450|    460|    470|    480|   490|                                     500|    510|   520|   530|   540|    550|   560|   570|   580|   590|   600|   610|   620|   630|    640|   650|                                                                                                                                                                     660|   670|   680|   690|   700|    710|   720|   730|   740|    750|   760|   770|   780|   790|   800|   810|   820|   830|   840|           850|     860|   870|     880|   890|   900|   910|   920|   930|    940|   950|   960|   970|   980|   990|                            1000|   1010|   1020|      1030|     1040|                          1050|   1060|   1070|   1080|   1090|   1100|   1110|   1120|   1130|                                      1140|   1150|   1160|   1170|   1180|   1190|   1200|   1210|   1220|   1230|   1240|   1250|   1260|                           1270|   1280|   1290|   1300|   1310|   1320|   1330|   1340|   1350|   1360|   1370|   1380|   1390|   1400|   1410|   1420|   1430|   1440|           1450|           1460|    1470|   1480|   1490|   1500|   1510|   1520|   1530|   1540|  
TypeSubtypeGenBankOrganismOrganellum
-------12345678901234567890123456789-012345678901234-567-89012345678901234567890-12345-------678901234--56-------------------------------7890123-------4567-89012345678901234567890123456789--0123456789012--------------345678-901234567890-12345678901234567890123---------456-7890-123---------4567-8901234567----8901----23456789------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0123456789012345678901234567890---1234567890123456789012345678901234567-8901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012-------------34567890123456789012-34567890123-45678-9012345678-9012345678901234567--------------------------------------------------------------------8901234-567890123456789012345678901234567890-1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901-23456789012345678901------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2345678901234567890123456789012345678901234567890-123456789012345678901234567890123456789012345678-90123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890--------12345--------67890123-4-5678-901234567890123456----7890123456789012345678901234567890123456789012345678901234-56789012345678901234567890123456789012345678901234567890--------------------------------------------------12345678-90123-456789012-34567890-1234-56----78901234----5678901234-----------------------------------------------567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234------56789-----------------------------------------------------------------0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123-456789012-345678901234567890123456789012345678901234567890123456789-------------------------------------------------012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012-345678901234567890123456789012345678901234567890123456789-0123456789012345-6789012345-6789---------------0123-----------------456789012345-67-890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012--
rRNASSUJ01695Escherichia coliprokaryotic cytosol -------AAAUUGAAGAGUUUGAUCAUGGCUCAGAU-UGAACGCUGGCGGCA-GGC-CUAACACAUGCAAGUCGAACGGU-AACAG-------GAAGAAGCU--UG-------------------------------CUUCUUU-------GCUG-ACGAGUGGCGGACGGGUGAGUAAUGUCUGGGA--AACUGCCUGAUGG--------------AGGGGG-AUAACUACUGGA-AACGGUAGCUAAUACCGCAUAAC---------GUC-GCAA-GAC---------CAAA-GAGGGGGACC----UUCG----GGCCUCUU------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GCCAUCGGAUGUGCCCAGAUGGGAUUAGCUA---GUAGGUGGGGUAACGGCUCACCUAGGCGACGAUCCCU-AGCUGGUCUGAGAGGAUGACCAGCCACACUGGAACUGAGACACGGUCCAGACUCCUACGGGAGGCAGCAGUGGGGAAUAUUGCACAAUGGGCGCAAGCCUGAUGCAGCCAUGCCGCGUGUAUGAAGAAGGCCUUCGGGUUGUAAA-------------GUACUUUCAGCGGGGAGGAA-GGGAGUAAAGU-UAAUA-CCUUUGCUCA-UUGACGUUACCCGCAGAAG--------------------------------------------------------------------AAGCACC-GGCUAACUCCGPGCCAGCAGCC7CGGUAAUACGGAG-GGUGCAAGCGUUAAUCGGAAUUACUGGGCGUAAAGCGCACGCAGGCGGUUUGUUAAGUCAGAUGUGAAAUCCCCGGGCUCAACCUGGGAAC-UGCAUCUGAUACUGGCAAGC------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UUGAGUCUCGUAGAGGGGGGUAGAAUUCCAGGUGUAGCGGUGAAAUGCG-UAGAGAUCUGGAGGAAUACCGGUGGCGAAGGCGGCCCCCUGGACGAAG-ACUGACGCUCAGGUGCGAAAGCGUGGGGAGCAAACAGGAUUAGAUACCCUGGUAGUCCACGCCGUAAACGAUGUCGACUUGGAGGUUGUGCC--------CUUGA--------GGCGUGGC-U-UCCG-GAGCUAACGCGUUAAGUC----GACCGCCUGGGGAGUACGGCCGCAAGGUUAAAACUCAAAUGAAUUGACGGGGGCCCGC-ACAAGCGGUGGAGCAUGUGGUUUAAUUCGAUL?AACGCGAAGAACCUUACCUGGUC--------------------------------------------------UUGACAUC-CACGG-AAGUUUUCA-GAGAUGAG-AAUG-UG----CCUUCGGG----AACCGUGAGA-----------------------------------------------CAGGUGCUGCAUGGCUGUCGUCAGCUCGUGUUGUGAAAUGUUGGGUUAAGUCCCGCAACGAGCGCAACCCUUAUCCUUUGUUGCCAGCGG------UCCGG-----------------------------------------------------------------CCGGGAACUCAAAGGAGACUGCCAGUGAUAAACUGGAGGAAGGUGGGGAUGACGUCAAGUCAUC-AUGLCCCUU-ACGACCAGGGCUACACACGUGCUACAAUGGCGCAUACAAAGAGAAGCGACCUCGCGA-------------------------------------------------GAGCAAGCGGACCUCAUAAAGUGCGUCGUAGUCCGGAUUGGAGUCUGCAACUCGACUCCAUGAAGUCGGAAUCGCUAGUAAUCGUGGAUCAGA-AUGCCACGGUGAAUACGUUCCCGGGCCUUGUACACACCGλCCGU?ACACCAUGGGAG-UGGGUUGCAAAAGAAG-UAGGUAGCUU-AACC---------------UUCG-----------------GGAGGGCGCUUA-CC-ACUUUGUGAUUCAUGACUGGGGUGAAGUCGδAACAAGGUAACCGUAGGLGζζCCUGCGGUUGGAUCACCUCCUUA--
rRNASSUAL009126Bacillus subtilisprokaryotic cytosol ------UUUAUCGGAGAGUUUGAUCCUGGCUCAGGA-CGAACGCUGGCGGCG-UGC-CUAAUACAUGCAAGUCGAGCGGA---C--AGAU-----GGGAGCU--UG-------------------------------CUCCC----UGAU----G-UU-AGCGGCGGACGGGUGAGUAACACGUGGGUA-ACCUGCCUGUAAG--------------ACUGGG-AUAACUCCGGGA-AACCGGGGCUAAUACCGGAUGGUUGUUUGA--ACC-GCAU-GGU-UCAAACAUAAAA-GGUGGC--------UUCG------GCUACC------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACUUACAGAUGGACCCGCGGCGCAUUAGCUA---GUUGGUGAGGUAACGGCUCACCAAGGCGACGAUGCGU-AGCCGACCUGAGAGGGUGAUCGGCCACACUGGGACUGAGACACGGCCCAGACUCCUACGGGAGGCAGCAGUAGGGAAUCUUCCGCAAUGGACGAAAGUCUGACGGAGCAACGCCGCGUGAGUGAUGAAGGUUUUCGGAUCGUAAA-------------GCUCUGUUGUUAGGGAAGAACAAGUACCGUUC-GAAUA-GGGCGGUACC-UUGACGGUACCUAACCAGA--------------------------------------------------------------------AAGCCAC-GGCUAACUACGUGCCAGCAGCCGCGGUAAUACGUAG-GUGGCAAGCGUUGUCCGGAAUUAUUGGGCGUAAAGGGCUCGCAGGCGGUUUCUUAAGUCUGAUGUGAAAGCCCCCGGCUCAACCGGGGAGG-GUCAUUGGAAACUGGGGAAC------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UUGAGUGCAGAAGAGGAGAGUGGAAUUCCACGUGUAGCGGUGAAAUGCG-UAGAGAUGUGGAGGAACACCAGUGGCGAAGGCGACUCUCUGGUCUG-UAACUGACGCUGAGGAGCGAAAGCGUGGGGAGCGAACAGGAUUAGAUACCCUGGUAGUCCACGCCGUAAACGAUGAGUGCUAAGUGUUAGGGGGU--------UUCC--G-----CCCCUUAG-U-GCUG-CAGCUAACGCAUUAAGCA----CUCCGCCUGGGGAGUACGGUCGCAAGACUGAAACUCAAAGGAAUUGACGGGGGCCCGC-ACAAGCGGUGGAGCAUGUGGUUUAAUUCGA;<CAACGCGAAGAACCUUACCAGGUC--------------------------------------------------UUGACAUC-CUCUG-ACAAUCCUA-GAGAUAGG-ACGU-CC----CCUUCGGG----GGCAGAGUGA-----------------------------------------------CAGGUGGUGCAUGGUUGUCGUCAGCUCGUGUCGUGAGAUGUUGGGUUAAGUCCCGCAACGAGCGCAACCCUUGAUCUUAGUUGCCAGCA------UUCAGU------------------------------------------------------------------UGGGCACUCUAAGGUGACUGCCGGUGACAAACCGGAGGAAGGUGGGGAUGACGUCAAAUCAUC-AUGCCCCUU-AUGACCUGGGCUACACACGUGCUACAAUGGACAGAACAAAGGGCAGCGAAACCGCGA-------------------------------------------------GGUUAAGCCAAUCCCACAAAUCUGUUCUCAGUUCGGAUCGCAGUCUGCAACUCGACUGCGUGAAGCUGGAAUCGCUAGUAAUCGCGGAUCAGC-AUGCCGCGGUGAAUACGUUCCCGGGCCUUGUACACACCGCCCG<CACACCACGAGAG-UUUGUAACACCCGAAG-UCGGUGAGGU-AACCU--------------UUU-----------------AGGAGCCAGCCGC-CG-AAGGUGGGACAGAUGAUUGGGGUGAAGNCGUAACAAGGUAGCCGUAUHHGAAGGUGCGGCUGGAUCACCUCCUUUCU
rRNASSUU16147Clostridium acetobutylicumprokaryotic cytosol ----------------------------------------------------------------------------------------------AGCUUCUU--CG-------------------------------GAAGUGG------------AUUAGCGGCGGACGGGUGAGUAACACGUGGGUA-ACCUGCCUCAUAG--------------AGGGGA-AUAGCCUUCCGA-AAGGAAGAUUAAUACCGCAUAAGAUUGUAAU-AUC-GCAU-GAUAUAGCAAU-UAAA-GGA-----------GCAA---------UCC------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GCUAUGAGAUGGACCCGCGUCGCAUUAGCUA---GUUGGUGAGGUAACGGCUCACCAAGGCGACGAUGCGU-AGCCGACCUGAGAGGGUGAUCGGCCACAUUGGGACUGAGACACGGCCCAGACUCCUACGGGAGGCAGCAGUGGGGAAUAUUGCACAAUGGGGGAAACCCUGAUGCAGCAACGCCGCGUGAGUGAUGACGGUCUUCGGAUUGUAAA-------------GCUCUGUCUUUAGGGACGA---------------UAA--------------UGACGGUACCUAAGGAGG--------------------------------------------------------------------AAGCCAC-GGCUAACUACGUGCCAGCAGCCGCPGUAAUACGUA7-GUGGCAAGCGUUGUCCGGAUUUACUGGGCGUAAAGGGAGCGUAGGUGGAUAUUUAAGUGGGAUGUGAAAUACUCGGGCUUAACUUGGGUGC-UGCAUUCCAAACUGGAUAUC------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UAGAGUGCAGGAGAGGAAAGUAGAAUUCCUAGUGUAGCGGUGAAAUGCG-UAGAGAUUAGGAAGAAUACCAGUGGCGAAGGCGACUUUCUGGACUG-UAACUGACACUGAGGCUCGAAAGCGUGGGGAGCAAACAGGAUUAGAUACCCUGGUAGUCCACGCCGUAAACGAUGAAUACUAGGUGUGGGGGUU--------GUCAU--------GACCUCCG-U-GCCG-CCGCUAACGCAUUAAGUA----UUCCGCCUGGGGAGUACGGUCGCAAGAUUAAAACUCAAAGGAAUUGACGGGGGCCCGC-ACAAGCAGCGGAGCAUGUGGUUUAAUUCGAAGCAACGCGAAGAACR?UACCUAGAC--------------------------------------------------UUGACAUC-UCCUG-AAUUACUCUGUAAUAGAG-GAAG-CC-----CUUCGG-----GGCAGGAAGA-----------------------------------------------CAGGUGGUGCAUGGUUGUCGUCAGCUCGUGUCGUGAGAUGUUGGGUUAAGUCCCGCAACGAGCGCAACCCUUAUUGUUAGUUGCUACCA------UUAAGU------------------------------------------------------------------UGAGCACUCUAGCGAGACUGCCCGGGUUAACCGGGAGGAAGGUGGGGAUGACGUCAAAUCAUC-AUGCCCBUU-AUGUCUAGGGCUADACACGUGCUACAAUGGCUGGUACAGAGAGAUGCUAAACCGUGA-------------------------------------------------GGUGGAGCCAAACUUU-AAAACCAGUCUCAGUUCGGAUUGUAGGCUGAAACUCGCCUACAUGAAGCUGGAGUUGCUAGUAAUCGCGAAUCAGA-AUGUCGCGGUGAAUACGUUCCCGGGCCUUGUACACACCGCCCGUCACACCAUGAλAG-UUGG?AAUACCCAAAG-UUCGUGAGCU-AACGC--------------GUAA----------------GCGAGGCAGCGAC-CU-AAGGUAGGGUCAGCG--------------------------------------------------------------
rRNASSUAE001703Thermotoga maritimaprokaryotic cytosol -------UAUAUGGAGGGUUUGAUCCUGGCUCAGGG-UGAACGCUGGCGGCG-UGC-CUAACACAUGCAAGUCGAGCGGGG-----GA-AA----CUCCCUU--CG-------------------------------GGGAG----GAGUA----CCC-AGCGGCGGACGGGUGAGUAACACGUGGGUA-ACCUGCCCUCCGG--------------AGGGGG-AUAACCAGGGGA-AACCCUGGUUAAUACCCCAUACGCUCCAUC--AAC-GCAA-GUU-GGUGGAG-GAAA-GGGGC---------GUUU-------GCCCC------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GCCGGAGGAGGGGCCCGCGGCCCAUCAGGUA---GUUGGUGGGGUAACGGCCCACCAAGCCGACGACGGGU-AGCCGGCCUGAGAGGGUGGUCGGCCACAGGGGCACUGAGACACGGGCCCCACU-CUACGGGAGGCAGCAGUGGGGAAUCUUGGACAAUGGGGGAAACCCUGAUCCAGCGACGCCGCGUGCGGGACGAAG-CCUUCGGGGUGUAAA-------------CCGCUGUGGCGGGGGAAGAAUAAGGUAGGGAG-GAAA--UGCCCUACCG-AUGACGGUACCCCGCUAGA--------------------------------------------------------------------AAGCCCC-GGCUAACUACGUGCCAGCAGCC7CGGUAAUACGUAG-GGGGCAAGCGUUACCCGGAUUUACUGGGCGUAAAGGGGGCGUAGGCGGCCUGGUGUGUCGGAUGUGAAAUCCCACGGCUCAACCGUGGGGC-UGCAUCCGAAACUACCAGGC------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UUGGGGGCGGUAGAGGGAGACGGAACUGCCGGUGUAGGGGUGAAAUCCG-UAGAUAUCGGCAGGAACGCCGGUGGGGAAGCCGGUCUCCUGGGCCGAC-CCCGACGCUGAGGCCCGAAAGCCAGGGGAGCAAACCGGAUUAGAUACCCGGGUAGUCCUGGCUGUAAACGAUGCCCACUAGGUGUGGGGGGG---------UAA---------UCCCUCCG-U-GCUG-AAGCUAACGCGUUAAGUG----GGCCGCCUGGGGAGUACGCCCGCAAGGGUGAAACUCAAAGGAAUUGACGGGGGCCCGC-ACAAGCGGUGGAGCGUGUGGUUUAAUUGGAUL?UAAGCCAAGAACCUUACCAGGGC--------------------------------------------------UUGACAUGCCGGUGGUACCUCCCC-GAAAGGGGUAGGGACCCAGUCCUUCGGGACUGGGAGCCGGCA-----------------------------------------------CAGGUGLUGCACGGCCGUCGUCAGCUCGUGCCGUGAGGUGUUGGGUUAAGUCCCGCAACGAGCGCAACCCCUGCCCCUAGUUGCCAGCGG------UUCGG-----------------------------------------------------------------CCGGGCACUCUAGGGGGACUGCCGGCGACGAGCCGGAGGAAGGAGGGGAUGACGUCAGGUACUC-GUGCCCCUU-AUGCCCUGGGCGACACACGCGCUACAAUGGGCGGUACAAUGGGUUGCGACCCCGCGA-------------------------------------------------GGGGGAGCCAAUCCCC-AAAGCCGCCCUCAGUUCGGAUCGCAGGCUGCAACCCGCCUGCGUGAAGCCGGAAUCGCUAGUAAUCGCGGAUCAGCCAUGCCGCGGUGAAUACGUUCCCGGGCCUUGUACACACCGλCCGUCABGCCACCCGAG-UCGGGGGCUCCCGAAG-ACACCUACCCCAACCC--------------GAAA----------------GGGAGGGGGGGUGUCG-AGGGAGAACCUGGCGAGGGGGGCGAAGUCGδ:ACAAGGUAGCCGUACCGGζζGGUGCGGCUGGAUCACCUCCUUUC-
rRNASSUX07998Thermus thermophilusprokaryotic cytosol -------UUGUUGGAGAGUUUGAUCCUGGCUCAGGG-UGAACGCUGGCGGCG-UGC-CUAAGACAUGCAAGUCGUGCGGG-----------CCGCGGGGUUU--U--------------------------------ACUCCGUGG----------UC-AGCGGCGGACGGGUGAGUAACGCGUGGGUG-ACCUACCCGGAAG--------------AGGGGG-ACAACCCGGGGA-AACUCGGGCUAAUCCCCCAUGUGGACCCG---CCC-CUUG-GGG--UGUGUC-CAAA-GGGC-----------UUU--------GCCC------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GCUUCCGGAUGGGCCCGCGUCCCAUCAGCUA---GUUGGUGGGGUAAUGGCCCACCAAGGCGACGACGGGU-AGCCGGUCUGAGAGGAUGGCCGGCCACAGGGGCACUGAGACACGGGCCCCACUCCUACGGGAGGCAGCAGUUAGGAAUCUUCCGCAAUGGGCGCAAGCCUGACGGAGCGACGCCGCUUGGAGGAAGAAGCCCUUCGGGGUGUAAA-------------CUCCUGAA-CCCGGGACGAAACCCCC-------GACGA-------GGGGACUGACGGUACCGGGGUAAU---------------------------------------------------------------------AGCGCC-GGCCAACUCCGPGCCAGCAGCC7CGGUAAUACGGAG-GGCGCGAGCGUUACCCGGAUUCACUGGGCGUAAAGGGCGUGUAGGCGGCCUGGGGCGUCCCAUGUGAAAGACCACGGCUCAACCGUGGGGG-AGCGUGGGAUACGCUCAGGC------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UAGACGGUGGGAGAGGGUGGUGGAAUUCCCGGAGUAGCGGUGAAAUGCG-CAGAUACCGGGAGGAACGCCGAUGGCGAAGGCAGCCACCUGGUCCACC-CGUGACGCUGAGGCGCGAAAGCGUGGGGAGCAAACCGGAUUAGAUACCCGGGUAGUCCACGCCCUAAACGAUGCGCGCUAGGUCUCUGGG-----------UCU-----------CCUGGG-G-GCCG-AAGCUAACGCGUUAAGCG----CGCCGCCUGGGGAGUACGGCCGCAAGGCUGAAACUCAAAGGAAUUGACGGGGGCCCGC-ACAAGCGGUGGAGCAUGUGGUUUAAUUCGAAR?AACGCGAAGAACCUUACCAGGCC--------------------------------------------------UUGACAUGCUAGGG-AACCCGGGU-GAAAGCCU-GGGG-UG--CCC-GCGA-GGG--AGCCCUAGCA-----------------------------------------------CAGGUGCUGCAUGGCCGUCGUCAGCUCGUGCCGUGAGGUGUUGGGUUAAGUCCCGCAACGAGCGCAACCCCCGCCGUUAGUUGCCAGCGG------UUCGG-----------------------------------------------------------------CCGGGCACUCUAACGGGACUGCCCGCG-AAAGCGGGAGGAAGGAGGGGACGACGUCUGGUCAGC-AUGLCCCUU-ACGGCCUGGGCGACACACGUGCUACAAUGCCC--UACAAAGCGAUGCCACCCGGCAA-------------------------------------------------CGGGGAGCUAAUCGCAAAAAGGUGGGCCCAGUUCGGAUUGGGGUCUGCAACCCGACCCCAUGAAGCCGGAAUCGCUAGUAAUCGCGGAUCAGCCAUGCCGCGGUGAAUACGUUCCCGGGCCUUGUACACAC?GλC?GU?ACGCCAUGGGAG-CGGGCUCUACCCGAAG-UCGCCGGG---AGCC---------------UACG-----------------GG---CAGGCGC-CG-AGGGUAGGGCCCGUGACUGGGGCGAAGUCGδAACAAGGUAGCUGUACCGGζζGGUGCGGCUGGAUCACCUCCPPU--
rRNASSUAJ248283Pyrococcus abyssiprokaryotic cytosol CGUACUCCCUUAAUUCCGGUUGAUCCUGCCGGAGGC-C-ACUGCUAUGGGGGUCCGACUAAGCCAUGCGAGUCAAGGG--------------GGCGUCCCUU--CU-------------------------------GGGACGCC--------------ACCGGCGGACGGCUCAGUAACACGUCGGUA-ACCUACCCUCGGG--------------AGGGGG-AUAACCCCGGGA-AACUGGGGCUAAUCCCCCAUA--GGCCUGGGGUACUGGAAGGUCCCCAGGCC-GAAAGGGAGCC--------GUAA------GGCUCC------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GCCCGAGGAUGGGCCGGCGGCCGAUUAGGUA---GUUGGUGGGGUAACGGCCCACCAAGCCGAAGAUCGGU-ACGGGCCGUGAGAGCGGGAGCCCGGAGAUGGACACUGAGACACGGGUCCAGGCCCUACGGGGCGCAGCAGGCGCGAAACCUCCGCAAUGCGGGAAACCGCGACGGGGGGACCCCCAGUGCC------------------------GUGCC-UCUGGCACGGCUUUUCCGGAGU-----------------GUAAAAA-------------------GCUCCGGGAAU--------------------------------------------------------------------AAGGGCUGGGCAAGGCCGGUGGCAGCCGCCGCGGUAAUACCGG-CGGCCCGAGUGGUGGCCACUAUUAUUGGGCCUAAAGCGGCCGUAGCCGGGCCCGUAAGUCCCUGGCGAAAUCCCACGGCUCAACCGUGGGGCUCGCUGGGGAUACUGCGGGCC------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UUGGGACCGGGAGAGGCCGGGGGUACCCCCGGGGUAGGGGUGAAAUCCU-AUAAUCCCGGGGGGACCGCCAGUGGCGAAGGCGCCCGGCUGGAACG-GGUCCGACGGUGAGGGCCGAAGGCCAGGGGAGCGAACCGGAUUAGAUACCCGGGUAGUCCUGGCUGUAAAGGAUGCGGGCUAGGUGUCGGGCGAGC------UUCGA-GC-----UCGCCCGG-U-GCCG-UAGGGAAGCCGUUAAGCC----CGCCGCCUGGGGAGUACGGCCGCAAGGCUGAAACUUAAAGGAAUUGGCGGGGGAGCACUACAAGGGGUGGAGCGUGCGGUUUAAUUGGAUUCAACGCCGGGAACCUCACCGGGGG---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CGACGGCAGGAUGAAGGCCAGGCUGAAGGUCUUGCCGGACGCGCCGAGAGGAGGUGCAUGGCCGCCGUCAGCUCGUACCGUGAGGCGUCCACUUAAGUGUGGUAACGAGCGAGACCCGCGCCCCCAGUUGCCAGUCCCUCCC-GCU------------------------------------------------CGGGAG-------------GGAGGCACUCUGGGGGGACUGCCGGCGAUAAGCCGGAGGAAGGGGCGGGCGACGGUAGGUCAGU-AUGCCCCGA-AACCCCCGGGCUACACGCGCGCUACAAUGGGCGGGACAAUGGGUGCCGACCCCGAAA-------------------------------------------------GGGGGAGGUAAUCCCCUAAACCCGCCCUCAGUUCGGAUCGCGGGCUGCAACUCGCCCGCGUGAAGCUGGAAUCCCUAGUACCCGCGCGUCAUC-AUCGCGCGGCGAAUACGUCCCUGCUCCUUGCACACACCGCCCGUCACUCCACCCGAG-CGGGGCCUAGGUGA-G-GCCCG-AUCU---CC---------------UUCG-----------------GG-AGGUCGGGU-CG-AGCCUAGGCUCCGUGAGGGGGGAGAAGUCGUAACAAGGUAGCCGUAGGGGAACCUACGGCUCGAUCACCUCCUAUC-
rRNASSUX03235Sulfolobus solfataricusprokaryotic cytosol ------------AUUCCGGUUGAUCCUGCCGGACCC-G-ACCGCUAUCGGGGUAGGGAUAAGCCAUGGGAGUCUUACA-----------------CUCCCGGGUAA-------------------------------GGGAG-----------------UGUGGCGGACGGCUGAGUAACACGUGGCUA-ACCUACCCUCGGG--------------ACGGGG-AUAACCCCGGGA-AACUGGGGAUAAUCCCCGAUA--GGGAAGGAGUCCUGGAAUGGUUCCUUCCC-UAAAGGGCUAU--AGGCUAUUUCCCGUUUGUAGCC------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GCCCGAGGAUGGGGCUACGGCCCAUCAGGCU---GUCGGUGGGGUAAAGGCCCACCGAACCUAUAACGGGU-AGGGGCCGUGGAAGCGGGAGCCUCCAGUUGGGCACUGAGACAAGGGCCCAGGCCCUACGGGGCGCACCAGGCGCGAAACGUCCCCAAUGCGCGAAAGCGUGAGGGCGCUACCCCGAGUGCC--------------------------UCCGCAAGGA--GGCUUUUCCCCGCU-----------------CUAAAAA-------------------GGCGGGGGAAU--------------------------------------------------------------------AAGCGGGGGGCAAGUCU;GUGUCAGCCGCCGCGGUAAUHCCAG-CUCCGCGAGUGGUCGGGGUGAUUACUGGGCCUAAAGCGCCUGUAGCCGGCCCACCAAGUCGCCCCUUAAAGUCCCCGGCUCAACCGGGGAAC-UGGGGGCGAUACUGGUGGGC------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UAGGGGGCGGGAGAGGCGGGGGGUHCUCCCGGAGUAGGGGCGAAAUCCU-UAGAUACCGGGAGGACCACCAGUGGCGGAAGCGCCCCGCUAGAACG-CGCCCGACGGUGAGAGGCGAAAGCCGGGGCAGCAAACGGGANUAGAUACCCCGGUAGUCCCGGCUGUAAACGAUGCGGGCUAGGUGUCGAGUAGGC------UUAGA-GC-----CUACUCGG-U-GCCG-CAGGGAAGCCGUUAAGCC----CGCCGCCUGGGGAGUAC;GUCGCAAGACUGAAACUNAAAGGAAUUGGCGGGGGAGCACCACAAGGGGUGGAACCUGCGGCUCAAUU;GAGNCAACGCCUGGAAUCUUACCGGGGG---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AGACCGCAGUAUGACGGCCAGGCUAACGACCUUGCCUGACUCGCGGAGAGGAGGUGCAUGGCC;UCGCCAGCUCGUGUUGUGAAAUGUCCGGUUAAGUCCG;CAACGAGCGAGACCCCCACCCCUAGUUGGUAUUCUGGAC--UCCG------------------------------------------------GUCC--------------AGAACCACACUAGGGGGACUGCCGGCG-UAAGCCGGAGGAAGGAGGGGGCCACGGCAGGUCAGC-AUGCCCCGA-AACUCCCGGGCCGCACGCGGGUUACAAUGGCAGGGACAACGGGAUGCUACCUCGAAA-------------------------------------------------GGGGGAGCCAAUC-CUUAAACCCUGCCGCAGUUGGGAUCGAGGGCUGAAACCCGCCCUCGUGAACGAGGAAUCCCUAGUAACCGCGGGUCAAC-AACCCGCGGUGAAUACGNCCCUGCUCCUUGCACACACCG<C<GUC;CUCCACCCGAG-CGCGAAAGGGGUGA-G-GUCCC-UUGC-------------------GAUAA--------------------GUGGGGGAU-CG-AACUCCUUUCCCGCGAGGGGGGAGAAGUCGUAHCAAGGUAGCCGUAGGGGHA<<UGCGGCUGGAU<ACCUC------
rRNASSUX52322Arabidopsis thalianacytosolic ------------UACCUGGUUGAUCCUGCCAGUAGUCA-U:UGCUUGUCUCA-AAGAUUAAGCCAUGCAUGUGUAAGU------------------------------------augaacgaauu-cagacugugaa----------------------ACU-GCGAAUGGCUCAUUAAAucagPuau-aguuuguuugaugg------uaacuacuACUCGG-AUAACCGUAGUAAUUCUAG:GCUAAUACGUG----------------------------------------------------------------------caacaa-accccgacu----uau-----ggaagggacGCAUUUAUUAGAUAAAAGGUCGA--------------cgcgggcucuggcuugcu-----------------CUGAUGAUUCAUGAUAACUC--GACGGAUCGCAUGGC-cucuguGCUGGCGAC-gcaucauucaaauuucugcCCUAUCAACUUUC-GAUGGUAGGAUAGUGGCCUACCAUGGUGGUAACGGGPGACGGAGAAUUAGGGUUCGAUUCCGGAGA##GAGCCUGAGAAACGGCUACCACAUBCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGC:AAUUACCCAAUCCUG-acaCGGGGAGGU:GUGABAAUAAAU-------------------------------------------------------------------------------------------------------------AACAAUACCGGGCUCuuucGAGU-CUGGUAAUUGGAAUGAGUACAAUCUAAAUCCCUUAACGAGG:UCCAUUGGAGGGCAAGUCUGGUGCCAGCAGCCGCGGJAAUUCCAG-CUCCAAUA#CGUAUAPUUAA#UUGUUGCAGUU:AAAAGCUCGUAGPUG-----------------------------------------------------------------aaccuugggaugggu-cggccgguccgcc--uuug-gugug-cauuggucggcu-u--gucccuuc--------------ggucgg---------cgauacgcuccugguc-uuaauu-----ggccgggu-cgugccuccggcgcU-----------------------GUUACUUUGAAGA--AAPUAGAGUGCUCAA-AG-CAAGCCUA-------CGCUC-UG-GAUACAU--U:GCAUGGGAUAACAUCA-UAG-GA-----uuucgauCCUAUUG-UGUUGG-C-UU-C-GGG-AUCGGAGUAA--UGAUUAACA------GGGACAGUCGGGGGCAUUCGUAUUUCAUAGUCAGAGGUGAAAUUCU-UGGAUUUAUGAAAGACGAACAACUGCGAAAGCAUUPGCCAAGGAUGUU-UUCAUUAAUCAAGA:CGAAAGUUGGGGGCUCGAAGACGAPCAGAUACCGJBCUAGUCUCAACCAUAAACGAUGCCGACCAgggaucagcgga-uguu-gcuuauag----gacuccgcuggca-ccuu-auGAGAAAUCa--aAGUUuuugGGUUCCGGG#GGAGUAPGGUCGCAAGGCUGAAACUUAAAGGAAUUGACGGAAGGGCACCACCAGGAGUGGAGCCUGCGGCUUAAUUUGACUCAACACGGGGAAACUUACCAGGUCcagacauaguaaggaJugacagacugagagcucuuucuugauucuaJggg-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UGGJ##UGCAUGGCCGUUCUUAGUUGGUGGAGCGAUUUGUCUGGUUAAUUCCGUUAACGA:CGAGACCUCAG----------------------------CCUGCUAACUAGcuacguggagg----cauc----ccuucacggcc------GGCUJCUUAGAGG----------------GACUAuggccguuuaggccaAGGAAGUUUGAGGCAAUAACA#GUCUGUGAUGCCCJUAGAUGUUCUGGGCCGCACGCGCGCUACACUGAUGUAU----------------------ucaacgaguuc-acaccuu-gccgacaggcccggguaau-cuu-ugaaa--------------------uuucaucgUGAUGGGGAUAGAUCAUUGCAAUUGUUGGUCUUCAACGAGGAAUUCCUAGUAAGCGCGAGUCAUC-AGCUCGCGUUGACUACGUCCCUGCBCUUUGUACACACCGBCCGUCGCUCCUACCGAUUGAAUGAUccggugaaguguucggaucg-cggc-gacgugggugg---uucg--ccgcccgcgacguc-gcgagaagucca-cuaaaccuuaucauuuagAGGA:GGAGAAGUCGUAACAAGGUUUCCGUAGGUGAACCUGCGGAAGGAUCA-----UUG--
rRNASSUK03432Homo sapienscytosolic ------------UACCUGGUUGAUCCUGCCAGUAG-CA-U:UGCUUGPCPCA-AAGAUUAAGCCAUGCAUGUCUAAGU----------------------------acgcacgg----------ccgguacagugaa----------------------ACU-GCGAAPGGCUC:UUAAAPcagPuau-gguJccPuJggucgcucgcuccucuccuACUUGG-AUAACUGUGGUA:UUCUAG:GCUAAJABAUG----------------------------------------------------------------------ccgacgggcgcugacccccuucgcgggggggaPgcguGCAPUUAUCAGAUCAAA-ACCAACCCGGUCAGCCCCUCUCCGGCcccgGCCGGGGGGCGGGCGCCGGCGGCUUUGGUGACUCUAGAUAACCUCGGGCcgAUCGCACGCC-ccccguGGCGGCGAC-gacccauucgaacgucugcCCUAUCAACUUUC-GAUGGUAGUCGCCGUGCCUACCAUGGUGACCACGGGPGACGGGGAAUCAGGGUUCGAUJCCGGAGA#GGAGCCUGAGAAACGGCUACCACAUBCAAGG:AGGCAGCAGGCGCGC:AAUUACCCACUCCCG-accCGGGGA#GU:GUGABGAAAAAU-------------------------------------------------------------------------------------------------------------AACAAUACAGGACUCuuucGAGGCCCUGUAAUUGGAAUGAGUCCACUPUAA:UCCUUUAACGAGG:UCCAUUGGAG#GCAAGUCPGGUGCCAGCAGCCGCGGJAAUUCCAG-CUCCAAUA#CGUAPAPUAAAGUUGCUGCAGUU:AAAAGCUCGUAGPU#-----------------------------------------------------------------gaPcuu-----GGGAGCGGGCGGGCGGU-CCGCCGCGAGGCGAG-CCACCG--CCCGUCCCCGCCCCUUGCCUC------U-CGGCGCCCCCUCGAU--GCU--C-UUAGCU-----GAGUGUC-CC-GC-GGG-------------GCCCGAAGB--------GJUPACUUUG-AAAA-AAPPAGAGUGPUCAA-AG-CAGGCCCG------AGCCGCCUGGAUAC-CG-CAGCUAGGAA------PA-AP#GAAUA-GGACcGCGGuuc-----UAUU-UUGUUGGU-UU-UC-ggaA---CUG-AG-GCCA-UGAUPAAGA---GGGACGGCCGGGGGCAUUCGUAUUGCGCCGCUAGAGGUGAAAUPCCUUGGACCGGCGCAAGACGGACCAGAGCGAAAGCAUUPGCCAAGAAUGUU-UUCAUUAAUCAAGA:CGAAAGUCGGAGGUUCGAAGACGAPCAGAUACCGUCGUAGUUCCGACCAPAAACGAUGCCGACCGgcgaugcggcggcguuau--uccc----augacccgccggg-c-agcuuccGGGAAACCA--AAGUCuuugGGUUCCGGGGGGAGUAPGGUUGCAAAGCUGAAACUUAAAGGAAUUGACGGAAGGGCACCACCAGGAGUGGAGCCUGCGGCPUAAUUPGACαCAACACGGGAAACCUCACCCGGCBcggacacggacaggaJugacagauugauagcucuuucucgauuccguggg-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UGGZG#UGCAUGGCMGUUCUUAGUPGGUGGAGCGAUUUGUCUGGPUAAUUCCGAUAACGA:CGAGACuBugg----------------------------CAUGCUAACUAGuuacgcgacccccga---gcggucggcguccccc------AACUJCUPAGAGG----------------GACAAguggcguucagccac-ccgAGAUUGAG-CAAUAACA#GUCUGUGAUGCCCUUAGAUGUCCGGGGCUGCACGCGCGCUACACUGACUGGC----------------------ucagcgugugccuacccuacgccggcaggcgcggguaacccgu-ugaac--------------------cccauucgUGAUGGGGAUCGGGGAUUGCAAUUAUPCCCCAUGAACGAG7AAUPCCCAGUAAGUGCGGGUCAUA-AGCUUGCGUUGAUU:AGUCCCUGCCCUUPGUACACACCGBCCGUCGCUACUACCGAUUGGAUGGuuuagugaggcccucggaucg-gccc-cgccggggucggc-cca-cggcccuggcggagcg-cugagaagacgg-ucgaacuJgacuaucuagAGGAAGUAAAAGUCGUA=CAAGGUUUCMGUAGGUGζζCCUGCGGAAGGAUCA-----UUA--
rRNASSUU53879Saccharomyces cerevisiaecytosolic ------------UAUCUGGUUGAUCCUGCCAGUAGUCA-U:UGCUUGUCUCA-AAGAUUAAGCCAUGCAUGUCUAAGU------------------------------------auaagcaauuu-auac-agugaa----------------------ACU-GCGAAUGGCUC:UUAAAPcaguuau-cguuuaPuugauag----uuccuuuacuACAUGGUAUAACUGUGGUAAUUCUAGAGCUAAUACAUG----------------------------------------------------------------------cuuaaa-aucucgacc----cuuu----ggaagagauGUAUUUAPUAGAUAAAAAAUCAA----------------uguc-uucg-gacucu-----------------UUGAUGAUUCAUAAUAACUU--UUCGAAUCGCAUGGCcuugu--GCUGGCGAU-gguucauucaaaPuucugcCCUAUCAACUUU-CGAUGGUAGGAUAGUGGCCUACCAUGGUUUCAACGGGUAACGGGGAAUAAGGGUUCGAUUCCGGAGAGGGAGCCUGAGAAACGGCUACCACAUBCAAGG:AGGCAGCAGGCGCGC:AAUUACCCAAUCCUA-auuCAGGGAGGUAGPGACAAUAAAU-------------------------------------------------------------------------------------------------------------AACGAUACAGGGCCCauucGGGU-CUUGUAAUUGGAAUGAGUACAAUGUAAAUACCUUAACGAGG:ACAAUUGGAGGGCAAGUCUGGUGCCAGCAGCCGCGGJAAUUCCAG-CUCCAAUAGCGUAUAUUAAAGUUGUUGCAGUU:AAAAGCUCGUAGPUG-----------------------------------------------------------------aacuuugggcccgguu-ggccgguccga---uuuuu---ucguguacuggau-uuccaacggggccuuucc---uucugg----cuaac-c---uug--agu--c--cuu-gu-----ggcucuu--g-g-cga-------------a--------ccaggac-UUUUACUUUG-AAAA-AAUPAGAGUGPUCAA-AG-CAGGCgu-------AUUGCUC-GAAUA-UAU-U:GCAUGG-AA-----UA-AUAGAAUA-GGA---cguuugg-UUCUAUU-UUGUUGGU-UU-CUAGGA-CCA--UCGUAA-UGAUUAAUA------GGGACGGUCGGGGGCAUCAGUAUUCAAUUGUCAGAGGUGAAAUUCU-UGGAUUUAUUGAAGACUAACUACUGCGAAAGCAUUUGCCAAGGACGUU-UUCAUUAAUCAAGA:CGAAAGUUAGGGGAUCGAAGAUGAPCAGAUACBGUCGUAGUCUUAACCAUAAACUAUGCCGACUAgggaucgggugg-uguu-uuuuuaau----gacccacucgg-caccuu-acGAGAAAUCA--AAGUCUUUGGGUUCUGGGGGGAGUAUGGUCGCAA#GCUGAAACUUAAAGGAAUUGACGGAAGGGCACCACCAGGAGUGGAGCCUGCGGCPUAAUUPGACαCAACACGGGGAAACUCACCAGGUCcagacacaauaaggauugacagauugagagcucuuucuugauuuuguggg-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UGGJG#UGCAUGGCMGUUCUUAGUPGGUGGAGUGAUUUGUCUGCUUAAUUGCGAUAACGAACGAGACCUUAA----------------------------CCUACUAAAUAGuggugcuagc-----auuu----gcuggu-uauc------caCUUCUUAGAGG----------------GACUAucgguuucaagccgaUGGAAGUUPGAGGCAAUAACA#GUCUGUGAUGCCCUUAGACGUUCUGGGCCGCACGCGCGCUACACUGACGGAG----------------------ccagcgagucu--aaccuuggccgagaggucuugguaau-cuugugaaa--------------------CUCCGUCGUGCUGGGGAUAGAGCAUUGUAAUUAUUGCUCUUCAAC#AG7AAUUCCUAGUAAGCGCAAGUCAUC-AGCUUGCGUUGAUUACGUCCCUGCCCUUUGUACACACCGBCCGUCGCUAGUACCGAUUGAAUGGCuuagugaggccucaggaucu-gcuu-agagaagggg----gcaa---cuccaucucagag-cggagaauuugg-acaaacuuggucauuuagAGGAACUAAAAGUCGUAACAAGGUUUCMGUAGGUGζζCCUGCGGAAGGAUCA-----UUA--

Explanation:

For Eukaryotic LSU rRNA two sequences are provided: LSU-S (which refers to the 5.8S molecule) and LSU-L (which refers to the 25S or 28S molecule).

For tRNA and rRNA the numbering scheme above the alignment is based on the E.coli sequences. For all other RNA types it refers to the first sequence in the alignment. Helical regions are colored in red, loop and bulge regions in black. Sequence alignment and secondary structure for rRNA are presented according to CRW database. Modified bases are underlined and hyperlinked.The underscore sign (_) in tRNA alignment indicates an insertion.
Please note that the modifications are based on experimental data, which may not always cover the entire sequence. Thus, modifications existing in vivo may be missing.